Leverantör - massage av naprapat/kiropraktor

Hej, 

Vi har nu granskat utbudet av dessa typer av behandlingar i Wellnet och då riktlinjerna säger enligt nedan text så har vi nu bestämt att vi behöver förhålla oss till detta mer noggrant. Därav behöver tjänsterna heta något med massage, t.ex. 'Massage 40 min utförd av naprapat', 'Friskvårdande massage 40 min av kiropraktor' eller liknande för att de ska kunna betalas med friskvårdsbidraget. 

Uppdatera dina behandlingar enligt ovan så kommer vi granska dessa igen. 

"En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar ”enklare massage”